Madaraka festival; Opening for Sauti Sol

Aida Vee Backstage with Sauti Sol
Aida Vee with Fans at Madaraka
Aida Vee with Sauti Sol at Madaraka Festival
Aida Vee with Savara Africa (Sauti Sol)
Aida Vee with Bien (Sauti Sol)

Scroll to Top